Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (III). Analiza și interpretarea datelor

În urma examinării psihologice rezultă un set de date și informații ce urmează apoi analizate și interpretate. Prin interpretare vom înțelege „o inferență privind starea emoțională și mentală actuală a unei persoane și asupra disponibilități persoanei de a gândi, simți și acționa într-un anumit fel” (Weiner & Greene, 2008). În urma analizei datelor și a interpretării rezultatelor se pot elabora o serie de concluzii, sugestii și recomandări în funcție de scopul evaluării psihologice, întregul demers al interpretării reprezentând, la modul ideal, Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (II). Examinarea psihologică.

Examinarea psihologică utilizează metode, tehnici și instrumente specifice pentru colectarea de date valide în vederea obținerii de informații necesare evaluării psihologice. Elementul cheie, în acest context, îl reprezintă conceptul de „date valide”. Din păcate, în cazul evaluării personalității, avem prea puține mijloace prin care să ne asigurăm că răspunsurile subiectului reprezintă chiar modalități reale de a reacționa la situații concrete. Trecând peste faptul că, uneori, cu toată bunăvoința subiectului, acesta nu se poate raporta obiectiv la eșantionul de comportamente prezentat, Citiți mai mult …

Metoda tristadială cu ierarhizare multiplă pentru cercetarea bibliografică sistematizată

Ați putea încerca să căutați într-o bază de date indexată, după anumite cuvinte cheie, o serie de articole. Am văzut deja cum se face acest lucru într-un articol anterior, folosind Google Academic (Scholar) și au fost returnate 123.000 de articole. Vă imaginați ce-ar însemna să le citiți pe toate în extenso? Chiar dacă alegeți foarte bine cuvintele cheie, astfel încât căutarea să fie extrem de selectivă, tot veți obține câteva mii de articole pe care va trebui să le parcurgeți. Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (I). Pregătirea evaluării.

Demersul de evaluare psihologică a personalității se integrează, de cele mai multe ori, în cadrul general al evaluării psihologice. Atunci când vorbim despre evaluare psihologică, ne referim la un grup de tehnici destinate cunoașterii aspectelor cognitive, emoționale, comportamentale și sociale ale unei persoane (Segal & Coolidge, 2004). În acest cadru general își găsește locul evaluarea psihologică a personalității, ca demers orientat spre descoperirea modului de a se comporta, de a gândi și simți al unei persoane sau de a identifica Citiți mai mult …

Ce sunt modelele statistice?

Înțelegerea modelelor în cercetarea științifică este esențială. Fenomenele lumii reale sunt extrem de complexe, rareori pot fi cunoscute direct și complet. Orice fenomen care are loc în lumea reală poate fi descris și explicat doar în urma colectării, din lumea reală, a acelor date specifice lui, în ipostaze limitate, urmat de studiul acestor date în vederea extragerii unor concluzii utile și relevante privind fenomenului în sine. Acest demers, prin care cercetătorul studiază datele din lumea reală pentru a înțelege fenomenul, Citiți mai mult …

Ce este și cum se construiește o întrebare de cercetare

Înainte de a discuta despre etape, clasificări, forme, metode și alte minunății specifice demersului de cercetare științifică, să ne gândim la ceva foarte important și mult ignorat în majoritatea manualelor și tratatelor de metodologia cercetării: întrebarea de cercetare. Așa cum spunea și prietenul meu Mădălin Schönthaler: „no research question, no research”. Chiar dacă pare simplu, vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Pe de o parte, întrebarea de cercetare orientează tipul studiului, iar pe de alta îi conferă valoare. O Citiți mai mult …