Diferențe între testare și evaluare. Scopul și funcțiile psihodiagnosticului

Majoritatea psihologilor folosesc, atunci când se referă la instrumentele de evaluare psihologică, termenul generic de „teste”. Acest lucru nu este întru totul corect, deoarece testul se referă la „o măsură obiectivă și standardizată a caracteristicilor mentale sau comportamentale ale unui individ”. Dacă vorbim despre obiectivitate, acest lucru exclude din categoria testelor chestionarele, inventarele și scalele. Acestea se bazează pe introspecție, prin urmare au un caracter subiectiv, chiar dacă se poate asigura standardizarea. Utilizarea generică a cuvântului „test” în vederea definirii Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (IV). Elaborarea rapoartelor și a documentelor

Orice evaluare psihologică se finalizează prin două documente scrise, numite protocoale sau rapoarte de evaluare, cu destinații diferite: pentru specialiști și pentru beneficiari. Nu există un format standard, rapoartele fiind întocmite în funcție de experiența și dorința evaluatorului, având o mai mare flexibilitate în cazul rapoartelor destinate specialiștilor. Pentru rapoartele beneficiarilor, evaluatorul se limitează la a furniza concluziile solicitate, evitând utilizarea de termeni tehnici, care ar putea crea ambiguitate sau inducerea în eroare a terței entități. Indiferent de tipul documentului, Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (III). Analiza și interpretarea datelor

În urma examinării psihologice rezultă un set de date și informații ce urmează apoi analizate și interpretate. Prin interpretare vom înțelege „o inferență privind starea emoțională și mentală actuală a unei persoane și asupra disponibilități persoanei de a gândi, simți și acționa într-un anumit fel” (Weiner & Greene, 2008). În urma analizei datelor și a interpretării rezultatelor se pot elabora o serie de concluzii, sugestii și recomandări în funcție de scopul evaluării psihologice, întregul demers al interpretării reprezentând, la modul ideal, Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (II). Examinarea psihologică.

Examinarea psihologică utilizează metode, tehnici și instrumente specifice pentru colectarea de date valide în vederea obținerii de informații necesare evaluării psihologice. Elementul cheie, în acest context, îl reprezintă conceptul de „date valide”. Din păcate, în cazul evaluării personalității, avem prea puține mijloace prin care să ne asigurăm că răspunsurile subiectului reprezintă chiar modalități reale de a reacționa la situații concrete. Trecând peste faptul că, uneori, cu toată bunăvoința subiectului, acesta nu se poate raporta obiectiv la eșantionul de comportamente prezentat, Citiți mai mult …

Etapele și demersul evaluării psihologice a personalității (I). Pregătirea evaluării.

Demersul de evaluare psihologică a personalității se integrează, de cele mai multe ori, în cadrul general al evaluării psihologice. Atunci când vorbim despre evaluare psihologică, ne referim la un grup de tehnici destinate cunoașterii aspectelor cognitive, emoționale, comportamentale și sociale ale unei persoane (Segal & Coolidge, 2004). În acest cadru general își găsește locul evaluarea psihologică a personalității, ca demers orientat spre descoperirea modului de a se comporta, de a gândi și simți al unei persoane sau de a identifica Citiți mai mult …

Scurt istoric al testelor și testării psihologice

Forme ale testelor întâlnim în toate culturile lumii. De la triburile amazoniene, unde statutul de adult, membru cu drepturi depline se dobândește în urma unui ritual de inițiere, dureros și riscant pentru participant (Stan, 2002), până la civilizațiile avansate care folosesc probe computeriza-te, scopul central al acestor demersuri rămâne neschimbat – cunoașterea persoanei. Nu voi încerca să construiesc o istorie a testului psihologic. Există nenumărate lucrări care tratează acest subiect. Voi menționa, totuși, principalele repere în evoluția evaluării psihologice pentru Citiți mai mult …